Niezalena sublokalna gazeta prywatna.

Redaktor Naczelny i Wydawca: Zbigniew M. Jelinek.

Projekt wydania papierowego – wasny. Realizacja – wasna. Teksty wasne.

Adres Redakcji: Ksi lski 52a, 67-128 Kouchów, woj. lubuskie. Telefon: [68] 355-70-10. E-mail: zbigniew.jelinek@wp.pl.

Rok zaoenia: maj 1995. Wszelkie prawa zastrzeone. Druk wydania papierowego: grzecznociowo-sponsorowany. 

 

<Oblicze Dnia>

 

Teksty

Goca Lokalnego”

na internetowych portalach

-Listopad /Grudzie 2011-

3.11.Lubuskie: Napad na wacicielk

punktu Lotto. Kobieta zmara

10.11. Kostrzyn: zszokowani mieszkacy

daj wyjanie

15.12. Lubuskie: bunt sotysów

o podatek rolny

17.12. W zielonogórskiej noclegowni
coraz wicej bezdomnych

20.12. Poskarya si na zimno

w pracy wic j zwolniono!

24.12. Berzdomni zasidaj do wigilii

28.12. W Lubuskiem bdzie mniej

sdów. Wzbudza to niepokój.

29.12.Lubuskie: unieszkodliwiono 30

ton zaardzewiaej smierci

 

 
Start
14.08.2022.