Niezalena sublokalna gazeta prywatna.

Redaktor Naczelny i Wydawca: Zbigniew M. Jelinek.

Projekt wydania papierowego – wasny. Realizacja – wasna. Teksty wasne.

Adres Redakcji: Ksi lski 52a, 67-128 Kouchów, woj. lubuskie. Telefon: [68] 355-70-10. E-mail: zbigniew.jelinek@wp.pl.

Rok zaoenia: maj 1995. Wszelkie prawa zastrzeone. Druk wydania papierowego: grzecznociowo-sponsorowany. 

 

Grecja w gminie, a

 

w Uskomie bomba?

 

Sensacyjny tryb odwoania prezesa

miejskiej spóki Uskom moe okaza

si przysowiowym gwodziem do

trumny dla finansowej kondycji

kouchowskiej gminy. Mieszkacy

mog na wasnej

skórze odczu wszystko to, z czym

zmagaj si aktualnie dalecy

nam Grecy.

 
Start
10.05.2021.