Niezalena sublokalna gazeta prywatna.

Redaktor Naczelny i Wydawca: Zbigniew M. Jelinek.

Projekt wydania papierowego – wasny. Realizacja – wasna. Teksty wasne.

Adres Redakcji: Ksi lski 52a, 67-128 Kouchów, woj. lubuskie. Telefon: [68] 355-70-10. E-mail: zbigniew.jelinek@wp.pl.

Rok zaoenia: maj 1995. Wszelkie prawa zastrzeone. Druk wydania papierowego: grzecznociowo-sponsorowany. 

 

<Oblicze Dnia>

 

 

 

                       Teksty

        „Goca Lokalnego”

na internetowych portalach

- Luty 2011 -

1.02. Zielona Góra. Spona ikona 

wieców i koncertów 8.o2. Szkoy w

Broniszowie  zlikwidowa nie damy

 - obiecuj mieszkacy wsi

14.o2,. Mieszkacy nie zezwolili na

likwidacj wiejskich szkó

15.02. Afganistan: Polacy

wyeliminowali gronych terrorystów

18.02. Pk lód na rozlewisku Odry:

dwie 7-letnie bliniaczki utony

19.o2. Mistyka gór wedlug bp Stefana

Regmunta dla modziey

25.o2. Napadli, pobili i zostali aresztowani

26.o2. Rozpocza si operacja do wymiany

PKW w Afganistanie

 

 
Start
21.01.2022.