Niezalena sublokalna gazeta prywatna.

Redaktor Naczelny i Wydawca: Zbigniew M. Jelinek.

Projekt wydania papierowego – wasny. Realizacja – wasna. Teksty wasne.

Adres Redakcji: Ksi lski 52a, 67-128 Kouchów, woj. lubuskie. Telefon: [68] 355-70-10. E-mail: zbigniew.jelinek@wp.pl.

Rok zaoenia: maj 1995. Wszelkie prawa zastrzeone. Druk wydania papierowego: grzecznociowo-sponsorowany. 

 

Trudne ycie z pamici.


Krajobraz po burzy


21:15.Ksi,19.10.Gdyby nie pami

wiadków, nikt nie daby wiary, e stpa

si tutaj po grobach. Jest kilkanacie

zagbie i tyle wzniesie. Rosn

wysokie sosny i nie tak due samosiejki

dbu. Jest sporo zielonkawego mchu i...

przygaszonej trawy. Ponad trzydzieci lat

temu istnia tutaj jeszcze niemiecki cmentarz.

Zdewastowali go Polacy, nowi osadnicy.

Przypominao to mroczne epizody z Alfreda

Hitchcocka.

 
Start
25.09.2022.