Niezalena sublokalna gazeta prywatna.

Redaktor Naczelny i Wydawca: Zbigniew M. Jelinek.

Projekt wydania papierowego – wasny. Realizacja – wasna. Teksty wasne.

Adres Redakcji: Ksi lski 52a, 67-128 Kouchów, woj. lubuskie. Telefon: [68] 355-70-10. E-mail: zbigniew.jelinek@wp.pl.

Rok zaoenia: maj 1995. Wszelkie prawa zastrzeone. Druk wydania papierowego: grzecznociowo-sponsorowany. 

 

W Kouchowie

 

szykuje si bunt

 

mieszkaców

 

wobec

 

samorzdowej

 

wadzy

 

Kres rzdów burmistrza

Andrzeja Ogrodnika wygasa –

tak twierdz internauci i na forum

mobilizuj swe siy. Pragn referendum

albo komisarza w ratuszu. - Mieszkacy

si budz! - stwierdzaj. Utworzyli te

list kandydatów na nowych radnych

z burmistrzem wcznie.

Ratusz spokojny: - To instrumenty

demokracji – opiniuje burmistrz.

 
Start arrow Goniec PDF
25.09.2022.